Solid Online | Invers | PSD2

Near real time koppeling met de bank dankzij Invers

Sinds kort werkt Solid Online samen met Invers. Solid Online verwerkt de complete administratie voor haar klanten. Daarbij is het belangrijk dat het boekhoudproduct van de klant gekoppeld is aan de bank en alle banktransacties kunnen worden ingelezen.

Invers regelt allereerst de toestemming die klanten moeten geven om de banktransacties op te halen. Invers kreeg in juli 2019 als een van de eersten in Nederland, een PSD2 AISP vergunning van De Nederlandsche Bank. Hierdoor kan Invers – uiteraard alleen na expliciete toestemming van de rekeninghouder – automatisch rekeninginformatie van consumenten en bedrijven bij banken ophalen. Naast het regelen van de toestemming, herkent de software van Invers namen en adressen, Kamer van Koophandel- en btw-nummers en deelt transacties in op verschillende inkomsten- en uitgavencategorieën.
Bovendien worden de banktransacties real-time in de boekhouding verwerkt en zijn binnen een paar minuten zichtbaar.

Dankzij Invers heeft Solid Online nu een near real time koppeling met de bank, daardoor gaat het boeken en afletteren sneller en helemaal automatisch.

Lees ook het nieuws artikel van Invers over deze samenwerking!

Scroll to Top
Copy link
Powered by Social Snap